HVBguiden.se

Placeringshjälp och Söktjänst över HVB hem. 

LSSguiden.se

Placeringshjälp och söktjänst över LSS/SoL verksamheter. 

hittafamiljehem.se

Söktjänst för att hitta familjehem.

HVB-dagen, LSS-dagen och Familjehemsdagen

Kunskap och inspiration för dig som arbetar inom socialtjänsten

Utbildningsdagar

Diagnoskännedom, ensamkommande, hot och våld, kreativ dialog och bemötande, lagstiftning och juridik, att upptäcka och förebygga stressrelaterad ohälsa.